Number of the records: 1  

Príručka k prijímacím skúškam z matematiky na STU v Bratislave

  1. ŠIRÁŇ, Jozef et al. Príručka k prijímacím skúškam z matematiky na STU v Bratislave. 2. vyd.-1. dotlač. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 133 s. ISBN 80-227-1861-0. E*

Number of the records: 1