Number of the records: 1  

Manažérstvo životného prostredia 1998. Management of environment 1998

  1. RUSKO, Miroslav (ed.) - HARANGOZÓ, Jozef (ed.). Manažérstvo životného prostredia 1998. Management of environment 1998 : zborník referátov z II. odborného seminára, 2. jún 1998, Banská Bystrica, SR. 1. vyd. Žilina : STRIX, 1998. 97 s. ISBN 978-80-89281-97-8. M*

Number of the records: 1