Number of the records: 1  

Macmillanův slovník moderní ekonomie

  1. PEARCE, David W. Macmillanův slovník moderní ekonomie. 4. vyd. Praha : Victoria Publishing, a.s, 1992. 549 s. ISBN 80-85605-42-2. J*

Number of the records: 1