Number of the records: 1  

Odborný anglicko-český slovník z oblasti daňové a účetní

  1. BOČÁNKOVÁ, Milena - MILENA, Miroslav - MIROSLAV, Jana. Odborný anglicko-český slovník z oblasti daňové a účetní. 1. vyd. Praha : Linde, 1996. 242 s. ISBN 80-7201-023-9. J*

Number of the records: 1