Number of the records: 1  

Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací

  1. HLAVENKA, Jiří. Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací. 3. vyd. Praha : Computer Press, 1997. 452 s. ISBN 80-7226-023-5. J*

Number of the records: 1