Number of the records: 1  

Podnikové financie

  1. Podnikové financie. Bratislava : Súvaha, 1997. 398 s. ISBN 80-88727-15-4. M*