Number of the records: 1  

Alternatívne materiály v architektúre I. diel

  1. ŠUTOVSKÝ, Rudolf. Alternatívne materiály v architektúre I. diel : Učebná pomôcka pre ateliérovú tvorbu. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 129 s. A*

Number of the records: 1