Number of the records: 1  

Moderné trendy v organizačnej štruktúre podnikov

  1. THOMASOVÁ, Elena. Moderné trendy v organizačnej štruktúre podnikov. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2000. 121 s. ISBN 80-225-1193-5. M*

Number of the records: 1