Number of the records: 1  

Finančné fungovanie ZŤS, š. p. Lučenec v trhových podmienkach

  1. ŠUFLIARSKA, Martina. Finančné fungovanie ZŤS, š. p. Lučenec v trhových podmienkach : Záverečná práca. Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998. 62 s. M*

Number of the records: 1