Number of the records: 1  

COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb

  1. COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2002. Elektronické komunikácie - konvergencia sietí a služieb : 8. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR. 23.- 24. Apr. 2002. Bratislava : D&D Studio, 2002. 298 s. ISBN 80-967019-5-9. E*

Number of the records: 1