Number of the records: 1  

Návrh na modernizáciu informačného systému miestnej štátnej správy

  1. SUJA, Pavol. Návrh na modernizáciu informačného systému miestnej štátnej správy : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002. 74 s. M*

Number of the records: 1