Number of the records: 1  

Manažérstvo kvality pri navrhovaní priemyselných celkov

  1. BALEK, Juraj. Manažérstvo kvality pri navrhovaní priemyselných celkov : Dizertačná práca. Trnava : STU v Bratislave MTF, 2001. 123 s. M*

Number of the records: 1