Number of the records: 1  

Automatizácia ostrihovania výkovkov synchrónnych krúžkov

  1. RAFFAJ, Ján. Automatizácia ostrihovania výkovkov synchrónnych krúžkov : Diplomová práca. Trnava : SVŠT v Bratislave StF KMARTP, 1988. 75 s. M*

Number of the records: 1