Number of the records: 1  

Akademická Dubnica 2002

  1. Akademická Dubnica 2002 : Zborník prednášok. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 376 s. ISBN 80-227-1807-6. M*

Number of the records: 1