Number of the records: 1  

Komplexné zlúčeniny v elektrochemickej analýze

  1. LABUDA, Ján. Komplexné zlúčeniny v elektrochemickej analýze. Obháj.: 3.12.2002. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 26 s. Tab.,grafy,lit. C*

Number of the records: 1