Number of the records: 1  

Operačný výskum

  1. IVANIČOVÁ, Zlatica - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Operačný výskum. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2002. 287 s.;tab.,schémy. ISBN 80-89047-43-2. V*

Number of the records: 1