Number of the records: 1  

COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2003. Liberalizácia elektronických komunikačných sietí a služieb

  1. COFAX - TELEKOMUNIKÁCIE 2003. Liberalizácia elektronických komunikačných sietí a služieb : 9. medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, SR. 23.- 24. Apr. 2003. Bratislava : D&D Studio, 2003. 344 s. ISBN 80-967019-4-0. E*

Number of the records: 1