Number of the records: 1  

Vzťahy geometrie plochy, tvaru reznej hrany a hlavného pohybu

  1. LOVASOVÁ, Kristína. Vzťahy geometrie plochy, tvaru reznej hrany a hlavného pohybu : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2003. 58 s. M*

Number of the records: 1