Number of the records: 1  

Binární systémy hliník - příměs a jejich význam pro metalurgii = Binary systems of aluminium - admixture and their importance for mettalurgy

  1. KUCHAŘ, Lumír - DRÁPALA, Jaromír. Binární systémy hliník - příměs a jejich význam pro metalurgii = Binary systems of aluminium - admixture and their importance for mettalurgy. Děčín : Delta Print Děčín, 2003. 210. ISBN 80-239-1469-3. M*

Number of the records: 1