Number of the records: 1  

Nový výkladový slovník výpočetní techniky

  1. HLAVENKA, Jiří. Nový výkladový slovník výpočetní techniky. 2.opr.vyd. Praha : Computer Press. 275 s. ISBN 80-85896-13-3. E*

Number of the records: 1