Number of the records: 1  

Vzťah geometrie plochy, tvaru reznej hrany a pohybov pri rezaní

  1. ROZSNYÓ, Patrik. Vzťah geometrie plochy, tvaru reznej hrany a pohybov pri rezaní : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2004. 43 s. M*

Number of the records: 1