Number of the records: 1  

Analýza von Kármánových modelov v geometricky nelineárnej pružnosti

  1. MARKO, Ľubomír. Analýza von Kármánových modelov v geometricky nelineárnej pružnosti : obhaj. 15.3.2005. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. 96 s.

Number of the records: 1