Number of the records: 1  

Financie verejnoprospešných subjektov

  1. BEŇOVÁ, Elena. Financie verejnoprospešných subjektov. 2. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2002. 213 s. ISBN 80-225-1300-8.

Number of the records: 1