Number of the records: 1  

Modelovanie vplyvu navrhovanej vodnej stavby na Dunaji na prúdenie a režim podzemnej vody

  1. NAHÁLKOVÁ, Michaela. Modelovanie vplyvu navrhovanej vodnej stavby na Dunaji na prúdenie a režim podzemnej vody. 2015. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107802>

Number of the records: 1