Number of the records: 1  

Bioanalytické metódy charakterizácie chemickej toxicity antikoncepčných farmaceutík

  1. ČERNICOVÁ, Monika. Bioanalytické metódy charakterizácie chemickej toxicity antikoncepčných farmaceutík. 2016. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109526>

Number of the records: 1