Number of the records: 1  

Riadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstve

  1. ČOBRDA, Daniel. Riadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstve. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020. 47 s. Available on Internet: <https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild0001937A&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov> E*42/API/2020

Number of the records: 1