Number of the records: 1  

Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba

  1. ŠRÁMEK, Michal. Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba. 2019. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123565>