Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zefektívnenie výrobnej linky ABB GU/HVB v podmienkach Enics Slovakia s.r.o. s využitím metód štíhleho manažmentu

  1. JURÍKOVÁ, Monika. Návrh opatrení na zefektívnenie výrobnej linky ABB GU/HVB v podmienkach Enics Slovakia s.r.o. s využitím metód štíhleho manažmentu. 2019. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134496>

Number of the records: 1