Number of the records: 1  

Návrh riešenia na zlepšenie logistických tokov vo vybranom priemyselnom podniku

  1. FODOR, Marek. Návrh riešenia na zlepšenie logistických tokov vo vybranom priemyselnom podniku. 2019. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144313>

Number of the records: 1