Number of the records: 1  

Plánovanie a realizácia veľkoobjemových prepravných zásielok

  1. SANITROVÁ, Veronika. Plánovanie a realizácia veľkoobjemových prepravných zásielok. 2019. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143061>

Number of the records: 1