Number of the records: 1  

Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu

  1. NOSKOVÁ, Veronika. Návrh marketingového plánu pre vybranú novovznikajúcu firmu. 2019. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143058>

Number of the records: 1