Number of the records: 1  

Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC s WiFi výstupom

  1. VOLF, Jerguš. Zabezpečenie prenosu dát vo vysokorýchlostnej sieti PLC s WiFi výstupom. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020. 50 s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152946>

Number of the records: 1