Number of the records: 1  

Modelovanie a simulácia mechatronického systému v prostredí Simscape

  1. HATVANY, Denis. Modelovanie a simulácia mechatronického systému v prostredí Simscape. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2021. 62 s., príl. Available on Internet: <https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=983A108C82E0ACEA905D7B6AE8A0&seo=CRZP-detail-kniha> E*12/AM/2021

Number of the records: 1