Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o

  1. BECKEROVÁ, Sára. Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach PROTHERM PRODUCTION s.r.o. 2020. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141412>

Number of the records: 1