Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku

  1. PAVÚČKOVÁ, Renáta. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku. 2020. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153400>

Number of the records: 1