Number of the records: 1  

Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok

  1. TRAUTENBERGER, Rudolf. Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok. 2020. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150815>

Number of the records: 1