Number of the records: 1  

Meranie rozloženia tlaku v diskovom čerpadle

  1. JANČÍK, Viktor. Meranie rozloženia tlaku v diskovom čerpadle. 2020. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150522>

Number of the records: 1