Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku

  1. HROMNÍKOVÁ, Hana. Návrh opatrení na zdokonalenie motivačného systému zamestnancov vo vybranom podniku. 2020. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145801>

Number of the records: 1