Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnosti

  1. HRUŠKA, Ivan. Návrh opatrení na zdokonalenie zásobovacej a distribučnej logistiky vo vybranej spoločnosti. 2020. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142832>

Number of the records: 1