Number of the records: 1  

Modelovanie a riadenie samovyvažujúceho motocykla Arduino Kit

  1. MIKO, Adam. Modelovanie a riadenie samovyvažujúceho motocykla Arduino Kit. Bratislava :. STU v Bratislave FEI,. 2021. 83 s., príl. Available on Internet: <https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2EBCC5F31F28&seo=CRZP-detail-kniha> E*22/AM/2021

Number of the records: 1