Number of the records: 1  

Zariadenie na výrobu drôtov a lán na predpätú výstuž = Produced mechanismes of prestressed concrete wires and strands

  1. BERNADIČ, Ľuboš. Zariadenie na výrobu drôtov a lán na predpätú výstuž = Produced mechanismes of prestressed concrete wires and strands : Bakalárska práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007. 40 s.

Number of the records: 1