Number of the records: 1  

Využitie internetu na škole

  1. LÍŠKOVÁ, Ingrid. Využitie internetu na škole : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. 90 s., CD-ROM. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67493> M*

Number of the records: 1