Number of the records: 1  

Vplyv internetom podporovanej výučby na vyučovací proces

  1. KOVÁČIK, Martin. Vplyv internetom podporovanej výučby na vyučovací proces : Diplomová práca. Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011. 73 s., CD-ROM. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67623> M*

Number of the records: 1