Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s

  1. KOLESÁROVÁ, Karin. Návrh opatrení na zdokonalenie spôsobu posudzovania a hodnotenia efektívnosti vzdelávania zamestnancov v podniku TECHNOS, a.s. Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012. 55s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71219> M*

Number of the records: 1