Number of the records: 1  

Spínacie prepätia a rezonancie v elektrizačnej sústave

  1. KOVÁČ, Matúš. Spínacie prepätia a rezonancie v elektrizačnej sústave. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012. 71 s. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81934> E*

Number of the records: 1