Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ELE Advanced Technologies s.r.o

  1. URBANČOKOVÁ, Jana. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ELE Advanced Technologies s.r.o. 2015. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96490>

Number of the records: 1