Number of the records: 1  

Návrh opatrení na zlepšenie činnosti podniku VUKI a.s. Bratislava, na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy

  1. CHMELAN, Marek. Návrh opatrení na zlepšenie činnosti podniku VUKI a.s. Bratislava, na základe výsledkov finančno-ekonomickej analýzy. 2017. Available on Internet: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118413>