Number of the records: 1  

Schreiber, Peter, 1960-

 1. Personal nameSchreiber, Peter, 1960-
  Other nameSchreiber, P.
  Collection kindosoby
  References (7) - monografia
  (3) - príručka
  (7) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (1) - zborník (príspevkov)
  (10) - bakalárska práca
  (113) - diplomová práca
  (10) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (9) - záverečná bakalárska práca
  (3) - multimédium - CD Rom
  (1) - patentový spis
  (129) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1