Number of the records: 1  

Tanuška, Pavol, 1966-

 1. Personal nameTanuška, Pavol, 1966-
  Other nameTanuška, P.
  Collection kindosoby
  References (5) - monografia
  (3) - príručka
  (5) - skriptá
  (1) - učebnica
  (2) - výskumná správa
  (1) - zborník (príspevkov)
  (96) - bakalárska práca
  (143) - diplomová práca
  (14) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (6) - záverečná bakalárska práca
  (1) - záverečná práca
  (3) - multimédium - CD Rom
  (2) - patentový spis
  (208) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1