Number of the records: 1  

Petelen, Ivan, 1947-

 1. Personal namePetelen, Ivan, 1947-
  Other namePetelen, I..
  Collection kindosoby
  References (9) - monografia
  (2) - skriptá
  (5) - učebnica
  (2) - výskumná správa
  (4) - zborník
  (3) - zborník (príspevkov)
  (1) - bakalárska práca
  (32) - diplomová práca
  (10) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (110) - článok
  (2) - xxx
  person

  person

Number of the records: 1